Varsel- og fareskilt

Varsel- og fareskilt Varsel- og fareskilt

Varsel- og fareskilt

Forbudsskilt:

Forbudsskilt: 20 x 20 cm

iBond plate 2mm 20 x 20 cm = 125,- eks mva.
-10% rabatt ved 10stk eller flere skilt.
Vi lager også andre skilt etter ønske, send oss mail: harald@allprofil.no

Ingen adgang

Adgang forbudt for dyr

Fotografering forbudt

Forbudt med mobiltelefon

Adgang forbudt

Røyking forbudt

Åpen ild forbudt

Adgang forbudt for personer uten tillatelse

Forbudsskilt: 30 x 10 cm

iBond plate 2mm 30 x 10 cm = 125,- eks mva.
-10% rabatt ved 10stk eller flere skilt.

Røyking forbudt

Røyking forbudt – no smoking

Gassfare

Adgang forbudt

Gjennomgang forbudt

Brannfare

Parkering forbudt

Forbudsskilt: 60 x 40 cm

iBond plate 2mm 60 x 40 cm = 570,- eks mva.
-10% rabatt ved 10stk eller flere skilt.
Vi lager også andre skilt etter ønske.

Anleggsområde – Adgang forbudt

Advarsel- og fareskilt:

Advarsel- og fareskilt: 30 x 10 cm

iBond plate 2mm 30 x 10 cm = 125,- eks mva.
-10% rabatt ved 10stk eller flere skilt.

Spenning påsatt

Høyspenning livsfare

Brannfarlig

Brannfarlig rom

Brannfarlig væske

Kjemikalier – fare ved brann

Eksplosiv

Gift

Giftig gass

Se opp for kran

Gå ikke under hengende last

Porten må holdes lukket

Se opp for truck

Støysone – bruk hørselvern

Advarsel- og fareskilt: 70 x 100 cm

iBond plate 2mm 70 x 100 cm = 1250,- eks mva.
-10% rabatt ved 10stk eller flere skilt.

Kjør sakte – barn leker

Kjør sakte – barn leker

nb_NONorsk bokmål
nb_NONorsk bokmål